Ana Sayfa

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Hükümetler Dışı Sivil Bir Toplum Örgütü (NGO) olarak 18 Mayıs 1996’da Ankara’da kurulmuştur. Tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından kuruluş kararı 29 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Vakfın Irak’ın Erbil ve Kerkük’de olmak üzere iki bürosu bulunmaktadır. Ayrıca Ankara’da, Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin kullanımı için bilgisayar, kütüphane ve internet donanımlı Kültür Merkezi hizmet vermektedir.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, bir bakıma bunca yıllık mücadele pratiğinde gördüğümüz bir eksikliği gidermek amacı ile bir NGO hüviyetinde faaliyet göstermek için kurulmuştur. Vakıf, bölgedeki Türkmenlerin varlığının korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra, tüm bölge halkına imkanlar ölçüsünde yardım eli uzatarak, herkese eşit davranarak Türkmen olmayan unsurlara da kucak açarak, muhtaç durumdaki insanları yardımlarından yararlandırmaya çalışmaktadır. Vakıfımız kendi imkanları ile, Irak için 2003 yılında muhtaçlara dağıtılmak üzere, parasal değeri yaklaşık $ 80.000 (Seksenbin dolardır) olan 3000 paket kuru gıda maddesinden oluşan bir yardım paketi hazırlamış, Irak Türkmen Cephesi Sağlık ve Sosyal Yardım Dairesi vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlamıştır. Ancak bölgede yaşanan sıkıntılar dikkate alındığında ve son yıllarda Irak yönetiminin Kerkük bölgesinde Türkmenlere karşı yürüttüğü politikalar nedeniyle halen çok sayıda aile zor şartlarda yaşamlarını idame ettirmeye çalışmaktadır. Yardım eli uzatılmadığı için fırsat buldukça Türkiye’ye göç etmektedirler. Diğer taraftan ekonomik yaptırımların devam ettiği süreçte bu gibi yardımların devam etmesi gerekmektedir.Bu nedenle Vakfımız insani yardım konularını birinci öncelik olarak mütalaa edip önem vermektedir.

1998 yılında Vakfın Irak Erbil bürosunun faaliyetlerine, Yerel Yönetim tarafından resmen izin verilmiştir.

Irak’ta bir NGO olarak faaliyet gösterebilmek için, yaptığımız başvuru, 14 Ocak 1999′ da Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Böylece Irak’ta faaliyet gösteren yüze yakın sivil toplum kuruluşu (NGO) arasından TÜRKİYE’de kayıtlı tek NGO olan Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı faaliyetlerine başlamıştır.

KORYA KIZ LİSESİ MUHTELİF BAKIM VE ONARIMLARI

• Türkmeneli Kültür Merkezi adı altında halkın istifadesine sunulmak üzere tahsis edilen binanın Kültür Merkezi haline dönüştürülmesi amacıyla muhtelif bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

YAHYAVA KAMPI

Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle yerlerinden göç etmek zorunda kalan Türkmenler için kurulan Yahyava Kampı’nın zaruri iyileştirme (çakıl döşeme, yol, su tankı, sıhhi tesisat, demir kapı, kirli su atık, elektrik işleri, dağıtım şebekesi, şofben, depo tavanının kapatılması vb.) hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Fuzuli Matbaa

Irak’ta okutulması planlanan ders kitaplarının müfredat kapsamında tercüme, dil-bilimsel denetim ve grafik tasarım hizmetleri Vakfımız tarafından gerçekleştirilerek , her yıl Fuzuli Matbaa Ltd. Şti.’nde basımı yapılmakta ve öğrencilere dağıtılmaktadır.

Irak Türkleri Kültür Ve Yard. Derneği

Avrasya inceleme Merkezi

 

 

 

Orsam

Irak Türkleri Kültür ve Yar. Vakfı

Türkmeneli Kültür Merkezi

Irak Türkmen Cephesi

Turkmeneli Vakfı Facebook

Kerkük Vakfı