Projelerimiz

Projelerimiz

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

TARAFINDAN

IRAK’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİ

GİRİŞ:

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Hükümetler Dışı Sivil Bir Toplum Örgütü (NGO) olarak, tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12/06/1996 gün ve E: 1996/410, K: 1996/454 sayılı kararı ile Ankara’da kurulmuş olup, 29 Haziran 1996 tarihinde resmi gazetede ilan edilerek faaliyetlerine başlamıştır.

Vakıf gelirlerini, Vakfa bağlı işletmelerden ve muhtelif bağış ile yardımlardan sağlamaktadır. Vakıf Merkezi Ankara’da olup, Ankara/Çankaya Semtinde mülkiyeti Vakfa ait olan 3 Apartman dairesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Irak’ta bir NGO olarak faaliyet gösterebilmek için, yaptığımız başvuru, 14 Ocak 1999′ da T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Böylece Irak’ta faaliyet gösteren yüze yakın sivil toplum kuruluşu (NGO) arasından TÜRKİYE’de kayıtlı tek NGO olan Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı faaliyetlerine başlamıştır.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı bünyesinde, Türkmeneli Kültür Merkezi, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Avrasya İncelemeleri Merkezi adı altında birimler eğitim ve araştırma – inceleme – yayım konularında faaliyet göstermektedir.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Türkmeneli Bölgesindeki Türkmenlerin yanı sıra, tüm bölge halkına mali imkanları ölçüsünde yardım eli uzatarak, herkese eşit davranarak muhtaç durumdaki insanları yardımlarından yararlandırmaya çalışmaktadır.

· Irak / Kerkük’te hizmet veren Barış Erkek Lisesi’ne görülen ihtiyaç üzerine ilave 4 sınıf yapılmıştır.

· Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle yerlerinden göç etmek zorunda kalan Türkmenler için kurulan Birsivi Kampı’nda “Cehaletle Savaş” projesi kapsamında Okuma Yazma Merkezi hizmete açılmıştır.

Irak’ta hizmet veren ilkokul ve ortaokulların muhtelif onarım, fotokopi makinesi, klima, okul tahtası gibi demirbaş ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanmıştır

· Türkmeneli Kültür Merkezi adı altında halkın istifadesine sunulmak üzere tahsis edilen binanın Kültür Merkezi haline dönüştürülmesi amacıyla muhtelif bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

· Irak Kerkük’te faaliyet gösteren Musalla Spor Kulübü’ne tefrişatı ile birlikte 5 odalı idare binası ve 1 Adet mescit yapımı projesi gerçekleştirilmiş, bu amaçla 28.000.- USD harcama yapılmıştır.

· Irak Kerkük’te faaliyet gösteren Türkmen Sanatçılar Birliği’nin ihtiyaç duyduğu muhtelif müzik aletleri ve tiyatro ekipmanları toplam 5.000.- USD bedelle temin edilmiştir.

· AYRICA;

Irak’ta okutulması planlanan ders kitaplarının müfredat kapsamında tercüme, dil-bilimsel denetim ve grafik tasarım hizmetleri Vakfımız tarafından gerçekleştirilerek , her yıl Fuzuli Matbaa Ltd. Şti.’nde basımı yapılmakta ve öğrencilere dağıtılmaktadır.

  • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle yerlerinden göç etmek zorunda kalan Türkmenler için kurulan Birsivi Kampı’nda 1 – 6. Sınıflar arası ilköğretim okulu hizmete açılmıştır.
  • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle yerlerinden göç etmek zorunda kalan Türkmenler için kurulan Yahyava Kampı’nın zaruri iyileştirme (çakıl döşeme, yol, su tankı, sıhhi tesisat, demir kapı, kirli su atık, elektrik işleri, dağıtım şebekesi, şofben, depo tavanının kapatılması vb.) hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
  • Kifri’de hizmet veren Kifri Goncagül Anaokulu’nun muhtelif bakım ve onarımları yaptırılarak hizmete açılmıştır.